Följande personer har nyckel till

Köpings HU:s klubbstuga - 2016-01-24

 

 

1 Martina Alm 073 0520119
2 Anette Pettersson 070-4232172
3 Emma Andersson 073-5680014
4 Agneta Engström 070-3668635
5 Christina Wallstedt Nyberg 073-8167666
6 Kenneth Eriksson 073-1563234
7 Nathalie Thell v Walden 070-3357254
8 Lena Karlsson 070-6403737
9 Sofia Nordvall 076-2488533
10 Jennie Pettersson 070-2104907
11 Camilla Nordvall 076-2488533
12 Hos Kenneth 073-1563234 X-TRA - är utlånad till Karin Pennerborn i samband med Noseworkkurser
13 Elin Källberg
14 Karin Holm 070- 5801323
15 Sofia Nordvall 076-2488533 X-TRA
X-tra nyckel kan lånas av medlem i första hand hos Kenneth eller Sofia som bor nära klubben.
OBS! Innan du kommer för att låna nyckel vill Kenneth och Sofia att du ringer!