Följande personer har nyckel till

Köpings HU:s klubbstuga - 2018-10-08

 

 

1 Lena Karlsson 070-6403737
2 Anette Pettersson 070-4232172
3 Robin Sjöberg
4 Sofia Nordvall 076-2488533
5 Christina Wallstedt Nyberg 073-8167666
6 Kenneth Eriksson 073-1563234
7 Nathalie Thell v Walden 
8 Stina Frank
9 Sofia Nordvall X-TRA
10 Jennie Pettersson 070-2104907
11 Camilla Nordvall 076-2488533
12 Hos Kenneth X-TRA 
13 Hos Chris X-TRA
14 Karin Holm 070- 5801323
15 Hos Anette  X-TRA
X-tra nyckel kan lånas av medlem i första hand hos Kenneth eller Sofia som bor nära klubben.
OBS! Innan du kommer för att låna nyckel vill Kenneth och Sofia att du ringer!