Allmänlydnadskurs

Start  

 


Instruktör

Anmälan till
Ange: namn, adress, personnummer, och telefonnummer, samt hundens ras och ålder

Kursavgift
Vuxen
Ungdom 6-25 år


OBS! - avvakta med din inbetalning av kursavgiften tills du fått ett mail från Lena att din anmälan är mottagen!

Sista anmälnings- och sista inbetalningsdagen av kursavgiften är 
(Kom ihåg att ange ditt namn och att du vill gå allmänlydnadskursen på inbetalningen)!


Du som inte redan är medlem blir det här via SHU:s hemsida


OBS! - till den här kursen anmäler du dig INTE! till Studiefrämjandet via formuläret på kursernas startsida

Välkommen!