Grundkurs i agility 
Instruktör Kenneth Eriksson

Pågick:
Lördagar med början den 23 september 2017
Mellan 13.00-16.00
8 ggr/800 kronor
 
Ålderskrav på hunden: 1 år fyllda.