Nosework fortsättning  
7 kurstillfällen  
Första tillfället är det intagningsprov, presentation samt gofika


 
 

Kursstart: 

 

Förkunskaper
Hunden ska ha gått grundkurs och satt etikett på eucalyptus


Instruktörer 

Anmälan till 
Ange: namn, adress, personnummer, telefonnummer, hundens namn, ålder och ras. 
Sista anmälningsdag 
Inbetalning så snart ni vet att ni fått en plats. 

Kursavgift 
Ungdom 6-25 år 
Vuxen 
Material ingår i kursavgiften 
Kursavgiften betalas till klubbens pg 130378-3 efter ett mail från XXXXXX att din anmälan är mottagen. 
Kom ihåg - märk din betalning med Nosework fortsättning och 
ditt namn 

OBS! Använd vanligt koppel på kursen - inte flexikoppel och gärna sele. 

Vid upptakten/första kurstillfället ta med: 
*vaccinationsintyg 
*medlemskort 
*kvitto på inbetald kursavgift  

 

PS du som ännu inte är medlem i Köpings Hundungdom - det blir du på  
Sveriges Hundungdoms hemsida   

VARMT VÄLKOMNA!