Ingen kurs planerad hösten 2017
SLYNGELKURS
(fortsättning på valpkursen.)
Baserad på grundlydnad.

KURSEN är INSTÄLLD pga för få anmälda
 

Ålder: 7-16 månader. 
8 kurstillfällen.

Kursavgift: 800 kronor (700 kronor för ungdomar).
- kursavgiften sätts in på klubbens pg 130378-3 - efter att du fått bekräftelse på att du kommer med på kursen!

Kurslitteratur: Kenth Svartberg, "Sikta på 10:an".
Start: Torsdag den 23 februari 2017 18.15.
Sista anmälningsdag: Måndagen den 13 februari
Kursledare: Kenneth Eriksson

Anmälan görs på karlssoninfo@gmail.com

 

Välkommen!