SLYNGELKURS
Vilande


Ålder: 7-16 månader. 

Kursavgift: 
- kursavgiften sätts in på klubbens pg 130378-3 - efter att du fått bekräftelse på att du kommer med på kursen!

Kurslitteratur:
Start:

Kursledare: 

Välkommen!