Pg-nummer och faktura adress

Insättning av kontanter och betalningar kan göras till Köpings Hundungdoms
plusgiro: 130378-3

Ange alltid vad inbetalningen avser samt namn på den som har gjort inbetalningen!

Faktura adress till Köpings hundungdom:
Köpings hundungdom

c/o Suzann Ackesten

Hökvägen 3
731 42 Köping

Mailadress
kopingshundungdom@gmail.com