NOSEWORK träning Viktigt!
För att inte "smitta" med dofter inför kommande kurser får träning i klubbhuset och på hela klubbområdet endast ske i sällskap med Sofia eller Camilla