I vår klubb kan du välja att bli stödmedlem om du inte kommer att vara aktiv med hund utan känner att du bara vill stödja vår klubb.

Det kostar 100 kr att bli stödmedlem och det betalar du in på vårt plusgiro: 130378-3

Märk inbetalningen med namn och att du vill vara stödmedlem